САЙДИНГ

Сайдингът е топлоизолационна система, която включва конструкция, изолационен пълнеж и крайно винилово покритие. Предимствата на този тип изолиране са, че има отлични показатели при икономията на енергия, монтира се бързо и е лесно за почистване. Сами избирате конфигура- цията от материали спрямо индивидуалните ви нужди. А ние сме на разположение!